Hooijman Taxaties

S. Hooijman Taxaties landbouwmachines

S. Hooijman Taxaties landbouwmachines

Wij zijn reeds vele jaren gespecialiseerd in taxaties van machines en inboedel ten behoeve van de akkerbouw, veehouderij en fruitteeltbedrijven.

Meer informatie aanvragen ?


Lid van de Federatie van Taxateurs, Makelaars en veilinghouder in roerende zaken.

© 1999 - 2000, PM Webdesign & Consultancy voor Hooijman Taxaties [info]